Contact

Spokesman

Hans-Peter Jahn
jahn@filmbuerobw.de


Baden Wuerttemberg Film Office

Friedrichsstraße 37
70174 Stuttgart
Telefon: +49 (0)711 22 10 67
Telefax: +49 (0)711 22 10 69
E-Mail: jahn@filmbuerobw.de